PANASZKEZELÉS

Tisztelt Betegünk!

Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket és gyógykezeléséhez a Kanizsai Dorottya Kórházat választotta!

Kórházunk az egészségügyről szóló 1997. CLIC. Tv. rendelkezései alapján a betegek egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos panaszának kivizsgálására az alábbi szabályzatot alkotta meg:

  • A szabályzat területi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkahelyére,
  • Személyi hatálya az intézménnyel közalkalmazotti, ill. egyéb jogviszonyban álló dolgozóira és
  • az intézmény egészségügyi szolgáltatását igénybe vevő betegeire.

Jelen szabályzat nem zárja ki a betegek azon jogát, hogy panaszukkal élve a betegjogi képviselőhöz, a területileg illetékes Veszprémi Igazságügyi Szakértői Kamarához vagy más hatóságokhoz illetve az intézmény fenntartójához, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatához forduljon.

  • Amennyiben Ön (a beteg, vagy hozzátartozója) panaszával írásban vagy szóban az osztály beosztott dolgozójához fordul, az köteles Önt (a panasztevőt vagy írásos panaszát) a reklamáció fogadóhoz (osztályvezető főorvos, ápolási igazgató, ügyeletes orvos főnővér/vezetőasszisztens,) irányítani.
  • A reklamációról a reklamációt fogadónak, amennyiben a reklamáló kéri, értesíteni kell a betegjogi képviselőt.
  • A reklamáció fogadó szóbeli reklamáció esetén a panaszt, reklamációt Önnel (a beteggel, a panaszossal) közösen egyezteti, a reklamációt a Reklamációs lapon feljegyzi, aláírja, és a panaszossal is aláiratja.
  • Írásos reklamáció esetén a reklamációt fogadó a leírtak alapján kitölti a Reklamációs lapot.
  • A Főigazgatónak címzett, reklamálótól érkező írásos iktatásáról a titkárság vezetője gondoskodik.

A panasz kivizsgálása:

  • A panasz kivizsgálása - kivéve azonnali intézkedés szükségessége esetén - 30 napos határidő áll rendelkezésre. A vizsgálat eredményéről az érintettet 10 munkanapon belül tájékoztatja az ezzel megbízott személy.
  • Benyújtott panasz kivizsgálása érdekében, ha a vezetőség szükségesnek látja, személyesen is meghallgathatja a panaszost, akit a meghallgatás időpontjáról hitelt érdemlő módon értesíteni kell.

Tisztelt Betegünk, reméljük panaszának kivizsgálásával is hozzájárulunk az Ön gyógyulásához, és legközelebb is Kórházunkat választja!

Kanizsai Dorottya Kórház
vezetése
CsatolmányMéret
PDF icon A Kórház panaszkezelési szabályzata55.74 KB