KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!

Köszönjük, hogy érdeklődésével felkereste honlapunkat.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórházát (Kanizsai Dorottya Kórház) 1769-ben alapították. Az osztályokra tagolt gyógyító munka 1913-ban kezdődött el, amikor a városi kórház bizottsága elhatározta, hogy belgyógyászati, szülészeti és sebészeti osztályt létesít.

A patinás múltú kórház az évek folyamán a sorozatos rekonstrukciókat és átszervezéseket követően a kor kihívásainak megfelelő korszerű intézménnyé fejlődött. Jelenleg összesen 490 ágyon (348 aktív és 142 krónikus), 19 fekvőbeteg osztályon, a hozzátartozó szakrendelésekkel és 4 önálló diagnosztikus egység együttműködése mellett folyik Nagykanizsa és a hozzátartozó kistérségek 110 ezer lakosának gyógyítása. Kórházunk minden nap 24 órában, folyamatos diagnosztikus és terápiás készültségben fogadja a betegeket.

Az ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a kedvezőtlen gazdasági környezetben mindennapos kihívást jelent és intézményünk - a többi kórházhoz hasonlóan - megvívja a maga hétköznapi csatáit működőképességének megtartásáért, a szakmai sikerért, a műszaki-technikai háttér biztosításáért és a betegek elégedettségének elnyeréséért. Eredményes munka csak dolgozóinak áldozatos, hivatástudattal vezérelt munkájával érhető el.

Orvosaink, főorvosaink közül sokan kiemelkedő tudományos munkát is végeznek, országos elismertséggel bírnak. Az általuk szervezett tudományos ülések, konferenciák és egyéb szakmai rendezvények a graduális és postgraduális képzés fontos részét képezik.

Elmondható, hogy szakdolgozói munkaerőben hiány nincsen. Ápolóink, asszisztenseink felkészülten és hivatástudattal szolgálják a betegek gyógyítását, megfelelő alapot adva a színvonalas szakmai munkához.

Dr. Brünner Szilveszter
főigazgató