KÖZÉRDEKŰ ADATOK (2017)

Az intézmény közérdekű adatai a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelete szerinti tagolásban.

Jogszabályi hivatkozások:
::: 2011. évi CXII. Tv. melléklete
::: 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

Archívum:
::: Közérdek adatok - Archiválva: 2017.07.21
::: Közérdek adatok - Archiválva: 2017.04.28

3. Gazdálkodási adatok
3.3 Működés
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

-

2017-08-11 12:01
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 -

2017-08-11 12:03
II. Közzétételi egység: Támogatások
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

 -

2017-08-11 11:47
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 -

2017-08-11 11:48
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 -

2017-08-11 11:48
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 -

2017-08-11 11:49
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
CsatolmányMéret
PDF icon 2016.évi beszámoló személyi juttatások és létszám alakulása - 8-9.űrlap (PDF)760.61 KB
Fájl A foglalkoztatottak létszáma, összesített személyi juttatása14.32 KB
2019-04-12 07:53
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
CsatolmányMéret
PDF icon Létszám és bér (PDF)2.75 MB
Fájl A foglalkoztatottak létszáma, összesített személyi juttatása12.49 KB
2017-08-14 15:12
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
CsatolmányMéret
Fájl A foglalkoztatottak létszáma, összesített személyi juttatása12.49 KB
2017-08-14 15:12
III. Közzétételi egység: Szerződések
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével  A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
CsatolmányMéret
PDF icon Üvegzseb (PDF) - pub: 2011.07.1962.7 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2012.06.0670.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2012.09.0770.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.03.2173 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.04.0473 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.06.1975 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.09.1875.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2013.11.1376.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2014.02.1377 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2014.05.2663.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2015.06.1826 KB
PDF icon Üvegzseb (PDF) - pub: 2015.10.0163.88 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2016.01.2225.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2016.02.0356 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2016.03.1857 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2016.05.2358 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2017.03.2162 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2017.06.2172 KB
PDF icon Költségvetésből nyújtott támogatások (PDF) - pub: 2011.07.1947.47 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2017.09.1977 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2017.11.13.78.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (PDF) - pub: 2017.12.2080 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (PDF) - pub: 2018.01.2383 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2018.06.04.86.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2018.09.03.105 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2018.10.29.91 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2018.12.28.95 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2019.04.16.102.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2019.09.23.107.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2020.01.06110.5 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb 2020.04.28.xls116 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2020.09.21119 KB
Office spreadsheet icon Üvegzseb (XLS) - pub: 2021.01.20127 KB
2021-01-20 07:52
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok >>>

2017-08-11 12:04
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzések >>>
Közbeszerzési eljárások (2016) >>>
Közbeszerzési eljárások (2017) >>>
Büfé pályázat (2016-2017) >>>
Büfé pályázat (2015) >>>

2017-08-11 12:08
3.2 Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
CsatolmányMéret
PDF icon 2017.évi költségvetés (PDF)560.76 KB
PDF icon 2019.évi költségvetés (PDF)5.84 MB
PDF icon 2020. évi költségvetés (PDF)1.82 MB
2020-05-18 13:21
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
CsatolmányMéret
PDF icon 2016.évi beszámoló személyi juttatások és létszám alakulása - 8-9.űrlap (PDF)760.61 KB
PDF icon 2016.évi beszámoló mérleg és eredménykimutatás - 12-13.űrlap (PDF)1.11 MB
PDF icon 2016.évi beszámoló immateriális javak, tárgyi eszközök - 15.űrlap (PDF)113.5 KB
PDF icon 2016.évi beszámoló előirányzatok és teljesítések - 1-4.űrlap (PDF)2.2 MB
PDF icon 2018. Immateriális javak és tárgyi eszközök 15A. űrlap.pdf382.95 KB
PDF icon 2018. Mérleg, Eredménykimutatás 12-13. űrlap.pdf3.88 MB
PDF icon 2018. Személyi juttatások és létszám 8-9. űrlap-1.pdf2.35 MB
PDF icon 2019. Éves költségvetési beszámoló (1-4. űrlap Költségvetési kiadások).pdf2.33 MB
PDF icon 2019. Éves költségvetési beszámoló (8-9. űrlap Személyi juttatások és létszám).pdf968.68 KB
PDF icon 2019. Éves költségvetési beszámoló (12-13. űrlap Mérleg, Eredménykimutatás).pdf1.17 MB
PDF icon 2019. Éves költségvetési beszámoló (15. űrlap Immateriális javak és tárgyi eszközök).pdf121.06 KB
2020-05-18 13:30
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
CsatolmányMéret
PDF icon Éves költségvetési beszámoló - 2017 (PDF)342.17 KB
PDF icon 2018. Költségvetési kiadások 1-4 űrlap.pdf6.97 MB
2019-05-29 08:19
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Szakellátási struktúra(intézeti összesítő) 
Fekvő ellátási terület
Aktív fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás kapacitás adatai
Járóbeteg-szakellátás kapacitás adatai 
Aktív fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye
Krónikus/rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás teljesítménye
Járóbeteg-szakellátás teljesítménye

CsatolmányMéret
Office spreadsheet icon Fekvő ellátási terület (Somogy megyei települések)28 KB
PDF icon Fekvő ellátási terület82.24 KB
Microsoft Office document icon KDK_Fekvo_tejesitmeny_2018ev.doc32 KB
PDF icon KDK_Mukodesi_engedely_20190122_105937.pdf3.56 MB
Microsoft Office document icon KDK_Jaro_forgalom_2018.doc27.5 KB
2019-01-22 12:13
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Beruházási statisztika
OSAP  Energiafelhasználási beszámoló
KSH Környezetvédelmi jelentés
Nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyekről

CsatolmányMéret
Office spreadsheet icon Energiafelhasználási beszámoló (OSAP)87.62 KB
PDF icon 2015. évi jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és környezetvédelmi beruházásokról361.43 KB
PDF icon 2016. évi beruházásstatisztikai jelentés 2240593.52 KB
PDF icon 2016. évi jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és környezetvédelmi beruházásokról301.34 KB
2017-08-15 09:56
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
CsatolmányMéret
PDF icon Könyvvizsgálói jelentés 2015.év.pdf4.71 MB
PDF icon Könyvvizsgálói jelentés 2016.év.pdf4.97 MB
PDF icon Könyvvizsgálói jelentés 2018.év.pdf5.41 MB
PDF icon 2019. évi Független könyvvizsgálói jelentés.pdf1.03 MB
PDF icon Jegyzőkönyv 1.90 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 2.86.23 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 3.128.74 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 4.118.99 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 5.126.75 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 6.105.19 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 7.115.62 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 8.119.31 KB
PDF icon Szakfelügyeleti utóellenőrzés100.08 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 9.119.72 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 10.114.42 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 11.116.21 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 12.114.93 KB
PDF icon Jegyzőkönyv 13.115.42 KB
PDF icon jegyk_gyermekgyogyaszat.pdf147.55 KB
PDF icon szakfelugyeleti_utoellenorzes_dietetika.pdf109.01 KB
PDF icon jegyzokonyv_urologia.pdf593.19 KB
PDF icon jegyzokonyv_szuleszet_nogyogyaszat.pdf549.39 KB
PDF icon jegyzokonyv_egynapos_szemeszeti_ellatas.pdf496.45 KB
PDF icon Rehab. ellenőrzés418.53 KB
PDF icon SBO,ellenőrzés315.47 KB
PDF icon Krónikus Belgyógyászat , ellenőrzés324.86 KB
PDF icon gyogyszereles_ellenorzes_01.pdf100.99 KB
PDF icon gyogyszereles_ellenorzes_02.pdf89.44 KB
PDF icon gyogyszereles_ellenorzes_03.pdf89.39 KB
PDF icon gyogyszereles_ellenorzes_04.pdf89.54 KB
PDF icon gyogyszereles_ellenorzes_05.pdf99.88 KB
PDF icon gyogyszereles_ellenorzes_06.pdf88.78 KB
2020-07-03 15:22
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 2017-08-11 11:31
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

Ide kattintva elérhető: https://asz.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18275.pdf?ctid=268
Ide kattintva elérhető: https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2020/20195.pdf?ctid=762

CsatolmányMéret
PDF icon ÁSZ jelentés (publ.: 2019.01.22)3.74 MB
PDF icon A központi költségvetési szervek (kórházak) kockázatértékelésen alapuló ellenőrzése 20203.19 MB
2020-10-16 09:35
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon SZ-NK-352.54 MB
PDF icon SZ-NK-291.59 MB
2019-09-09 15:08
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Kanizsai Dorottya Kórház – Főigazgatói Titkárság

2017-08-11 11:22
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Főigazgatói Titkárság
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.,
Tel.: 06-93-502-092,
Fax: 06-93-502-064,
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu

2017-08-11 11:24
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Rábavölgyi Hilda adatvédelmi tisztviselő

2018-05-24 15:03
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:25
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 2017-08-11 11:26
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

az intézmény még nem rendelkezik ilyen adattal

2017-08-11 11:26
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Pályázatok >>>

2017-08-11 11:14
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hírek >>>
Álláshirdetések >>>
Sajtóközlemények >>>

2017-08-11 11:17
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

egészségügyi szolgáltatás

2017-08-10 14:49
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A Kanizsai Dorottya Kórház ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

2017-08-14 15:08
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Betegtájékoztatók >>>

2017-08-14 15:06
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési díjak >>>

2017-08-14 15:06
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
CsatolmányMéret
Office spreadsheet icon Adatforrások7.5 KB
2017-08-10 14:58
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2017-08-10 14:59
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat (lásd: 2/I/1.)

2017-08-10 15:02
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Térítési díjszabályzat (lásd: 2/III/4.)

2020-12-04 14:07
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon JOGSZABÁLYOK /2018.09.05./115 KB
PDF icon szmsz_20200612.pdf1.55 MB
PDF icon SZ-NK-06 Adatvédelmi Szabályzat (PDF)2.98 MB
2020-08-24 10:10
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:41
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:42
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 15:04
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 15:04
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 15:05
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 15:05
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Várólista >>>
ADR Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó >>>

CsatolmányMéret
Fájl kulonos_kozzeteteli_lista_201904.docx13.52 KB
2019-04-16 10:45
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
CsatolmányMéret
PDF icon Alapító Okirat356.62 KB
PDF icon Alapító Okirat kiegészítés41.87 KB
Fájl Egyedi közzétételi lista11.1 KB
2017-08-14 15:04
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:03
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:04
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:04
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:05
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:05
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:06
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:06
8. A testületi szerv üléseinek napirendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:07
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:07
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:08
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:08
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:09
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:10
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:11
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:11
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-11 11:12
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése 2017-08-10 14:43
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:48
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:44
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:44
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:45
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:46
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:46
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:47
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:47
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:48
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.7 Költségvetési szervek
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:33
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:33
1.5 Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:27
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:28
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:28
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Országos Kórház Főigazgatóság
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+36 1) 356-1522
E-mail: okfo@okfo.gov.hu
https://okfo.gov.hu/

2021-03-23 11:57
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Országos Kórház Főigazgatóság
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. P.O.B. 32.
Tel: (+36 1) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
E-mail: okfo@okfo.gov.hu
https://okfo.gov.hu/

2021-03-23 11:59
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:19
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:20
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:20
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Menedzsment >>>
Elérhetőség: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8., Fax: (93) 502-064, E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu

CsatolmányMéret
Fájl Felügyelő tanács12.64 KB
2018-12-20 10:40
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Szervezeti egységek (DOC)77.5 KB
2021-03-23 11:54
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
CsatolmányMéret
Microsoft Office document icon Szervezeti_struktura_20210323.doc77.5 KB
Office spreadsheet icon organogram_20210323.xls38 KB
2021-03-23 12:01
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. Hivatalos név (teljes név)

Kanizsai Dorottya Kórház

2017-08-10 12:06
10. Az ügyfélfogadás rendje

Ügyfélfogadás időpontja: munkanapokon 08 – 16 óra között

2017-08-10 13:54
2. Székhely

8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.

2017-08-10 12:05
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

8800 Nagykanizsa, Pf. 187.

2017-08-10 13:44
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

(93) 502 000

2017-08-10 13:45
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

(93) 502 064

2017-08-10 13:46
6. Központi elektronikus levélcím

titkarsag@nkkorhaz.hu

2017-08-10 13:47
7. A honlap URL-je

www.nkkorhaz.hu

2017-08-10 13:52
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélfogadás helye: Kanizsai Dorottya Kórház, Igazgatás épület, Titkárság
Tel.: 06-93-502-092, Fax: 06-93-502-064, E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
Postai cím: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.

2017-08-10 13:53
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Rábavölgyi Hilda titkárságvezető

2017-08-10 13:54
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:21
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:21
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:22
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:22
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
Adat megnevezésecsökkenő sorrend Adat(ok) Módosítva
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:25
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:25
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

az intézmény adattal nem rendelkezik

2017-08-10 14:25
Subscribe to ÉLELMISZEREK