ÁLTALÁNOS HÁZIREND

A házirendünkben megfogalmazott célok és alapelvek azt szolgálják, hogy az intézményünkben folyó gyógyító munka eredményessége és a betegek nyugalma érdekében a kórház megfelelő színvonalú, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátást nyújtson a gyógyulást váró, segítségre szoruló betegek és a szolgáltatásokat igénybevevők számára.

A Házirendben foglalt szabályokat mindig szem előtt kell tartani, segítve ezzel az orvosok, az ápoló személyzet munkáját és a betegtársaik gyógyulását.

Az eredményes gyógyító munka egyik legfontosabb feltétele, hogy annak minden szereplője tisztában legyen lehetőségeivel, a lehetőségek korlátaival, kellőképpen tájékozott legyen, és felelősséggel vegyen részt a döntésekben.

Tájékoztatjuk Önt és hozzátartozóit, hogy az egészségügyről szóló törvény értelmében mindenki köteles tiszteletben tartani mások jogait egészsége megőrzéséhez és védelméhez, a betegségek megelőzéséhez és a gyógyuláshoz! Kérjük, segítse elő az előbbiek gyakorlását, hogy az Ön példáján keresztül mások is hasonló módon gondolkodjanak és viselkedjenek. Biztosítási jogviszonyban lévő (TAJ kártyával rendelkező) betegek ellátása ingyenes, biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező ellátottaknak és a biztosítási jogviszonyon túli szolgáltatásokért térítési díjat kell fizetni.

A kórházban való benntartózkodása alatt a higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, hálókabát, papucs) viselhető. Azokon az osztályokon, ahol csak kórházi ruházat használható (a higiénés szabályok miatt) az osztályon történő elhelyezéskor a beteg figyelmét erre külön felhívjuk.

Az intézmény területén dohányzás számára kijelölt helyek kivételével, illetve a kórház közforgalom számára nyitva álló bejáratától 10 méteren belül, nem szabad dohányozni, elektronikus cigarettát vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni.
Szeszes italt az intézetbe behozni és fogyasztani tilos!

Ha Ön mobiltelefonnal rendelkezik, használatakor kérjük, legyen tekintettel környezetére. Ahol zavarja a kórház berendezéseinek működését (diagnosztikai egység, kezelő), vagy betegtársait ott kérjük, ne használja. Osztályaink saját házirenddel szabályozzák működésüket. Kérjük ezeket is figyelmesen olvassa el!

A kórházban bármiféle hazárd- és szerencsejáték tilos! A szabály megszegése a terápiának, a kezelésre vonatkozó megállapodásnak azonnali felülvizsgálatát vonja maga után.

Akinek állapota megengedi, 15 és 21 óra között (a vacsoraidő kivételével) a társalgóban vagy az erre kijelölt folyosórészen, illetve 16-tól 20 óráig az intézet területén belül lévő parkban tartózkodhat. Ha az osztályt el kívánja hagyni, kérjük, jelezze a szolgálatban lévő ápolónak.

Saját gyógyulása érdekében kérjük, hogy tartsa be orvosa és az ápoló személyzet gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait, kéréseit. Kórházi gyógykezelése alatt kizárólag a kezelőorvos által előírt és egyeztetett gyógyszereket szedheti.

Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy vágott virág, cserepes, földes virág tartása a kórtermekben nem engedélyezett a fertőzés veszély miatt!

Az intézeti TV készülékek 21 óráig az osztályok házirendje szerint használhatók. A televízióval felszerelt szobákban műsor a vizitek, kezelések kivételével betegtársaikkal egyetértésben nézhető.

CsatolmányMéret
PDF icon Házirend - PDF121.95 KB

A BETEGFELVÉTEL RENDJE

A sürgősséggel beutalt betegek a Sürgősségi Betegellátó Osztály szakirányú ambulanciáján, az előjegyzett betegek a Központi Kartonozóban, illetve az osztályos ambulanciákon keresztül kerülnek felvételre.

Az ambuláns orvos dönt a beteg sorsáról vagy az osztályos elhelyezésről, ahol az osztályos orvos vizsgálat után előírja a szükséges beavatkozásokat és gyógyszereket. A találkozás során Önnek alá kell írnia egy beleegyező nyilatkozatot a kórházi kezelésre vonatkozóan.

A sürgősségi betegfelvételt illetően az általános gyakorlattól eltérő a nem baleseti jellegű 18 éven aluliak és a szülészeti-nőgyógyászati betegek ellátása és felvétele az illetékes osztály – Csecsemő- és Gyermekgyógyászati osztály, Szülészeti – Nőgyógyászati Osztály − ambulanciájának feladatkörébe tartozik a sürgősségi betegellátás és felvétel.

KÓRHÁZI NAPIREND

• 6.00 - 7.00 Ébresztés, hőmérőzés, tisztálkodás
• 7.00 - 8.00 Vizsgálatok előkészítése, reggeli
• 8.00 - 12.00 Vizitek, vizsgálatok, kezelések, műtétek
• 12.00 -13.00 Ebéd
• 14.00 - 15.00 Csendes pihenő - kérjük, hogy ezen idő alatt a kórteremben tartózkodjanak
• 14.00 - 18.30 Beteglátogatás
• 19.00 - 21.00 Vizsgálati előkészítések, ügyeletes orvosi vizit, vacsora
• 22.00 - Villanyoltás, éjszakai pihenő

Egyes osztályok munkarendje szerinti eltérésekről az osztályon kapnak tájékoztatást.

AZ ÉTKEZÉS

Kórházunk, az orvosi előírásoknak megfelelő étkezést biztosít az ápolás részeként. Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseit az ápolónak jelezheti, ő gondoskodik arról, hogy a dietetikus felkeresse Önt.

Az ebédet a kórház konyháján egyéni tálcás tálalás módszerével adagolják diéták szerint, és így küldik fel az osztályokra. Kórtermekben, az éjjeliszekrényekben csak tartós tárolásra alkalmas élelmiszert tarthatnak a betegek. Állapottól függően ágy mellett vagy étkezőben, társalgókban történik az étkezés. A saját élelmiszert név és dátum megjelölésével lehet elhelyezni a betegek hűtőszekrényében. Kérjük,

Tisztelt Betegeinket, hogy a hűtőszekrényben elhelyezett ételük csomagolására írják fel nevüket és az étel behozatalának dátumát!

A kórház hideg vacsorát ad, melyet az ápolók osztanak ki. Minden osztályon mikrohullámú ételmelegítő és hűtőszekrény áll rendelkezésre. A felvétel napján ebédet és vacsorát, távozás napján reggelit biztosítunk.

Kiskorú illetve súlyos beteg mellett tartózkodó hozzátartozó kórteremben nem étkezhet (erre az osztály társalgójában van lehetőség).

FELVILÁGOSÍTÁS ÁLLAPOTÁRÓL

A betegségével kapcsolatos minden kérdésével kezelőorvosához (osztályos orvos) fordulhat. Felvilágosítást a betegségről, a gyógyítás módjáról Önnek és az Ön által megjelölt hozzátartozónak /más személynek/, kizárólag a kezelőorvos adhat. Kórházi felvételkor kell megnevezni Önnek a fent említett személyeket, valamint azt a személyt, aki váratlan helyzetekben Ön helyett rendelkezhet. Ha az ápolással kapcsolatban észrevétele, panasza vagy kívánsága van, kérjük, azt a vezető ápolónak jelezze.

A gyógyító munka időigényes, alapos és teljes körű odafigyelést igényel, ezért kérjük, hogy a hozzátartozók lehetőleg 14 -16 óra között érdeklődjenek telefonon a betegek állapotáról.

SZEMÉLYI TULAJDON VÉDELME

Betegek pénzt, értéktárgyakat, ékszereket csak saját felelősségükre tarthatnak maguknál. Az ellátást végző személyzet csak a leltárilag átvett értékekért felel. Amennyiben a beteg igényli, értékeinek megőrzésére az intézmény házipénztárában van lehetőség.

A beteg elhalálozása esetén a Házipénztárba leadott értéktárgyakat, pénzt csak a Hagyatéki tárgyalás lezajlása után (a törvényes örökös/ök) vehetik át.

LELKI SZOLGÁLAT

Önt megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga. Az osztályon folyó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja vallását és az egyházi személlyel való kapcsolattartást.

A Kórház Kápolna nyáron 8 és 19 óra, télen 8 és 17 óra között kereshető fel. Megközelíteni a 3-as épület (belgyógyászat) felől lehet.

Szentmisék időpontjai:
- Vasárnap reggel 8 óra
- Hónap első csütörtökén 18 óra
- Minden hónap 13-án: nyáron 17 óra, télen 16 óra
- Naponta 15 -17 óra között imaórán lehet részt venni.

Elérhetőségek:
- Jézus Szíve Plébánia: 06 93/313-301
- Szent József Plébánia: 06 93/313-849
- Evangélikus Lelkészi Hivatal: 06 93/311-320
- Református Lelkészi Hivatal: 06 93/311-483
- Zsidó Hitközség: 06 93/316-038

BETEGLÁTOGATÁS

A beteg fekvőbeteg gyógykezelése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

Kapcsolattartás
A kapcsolattartást a Kanizsai Dorottya Kórház minden betege a jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja az osztály házirendjében meghatározott feltételektől függően.

A beteg fekvőbeteg gyógykezelése során jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizárni. A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. Ettől csak a gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a gondozására köteles személy kérésére lehet eltekinteni.

Beteg melletti tartózkodás:
A betegnek az előírt és a gyógykezelés során kapott rendelkezéseket be kell tartania.
Súlyos állapotú betegeknek, kiskorúaknak, illetve a szülő nőnek joga van arra, hogy az általuk megjelölt egy személy folyamatosan mellette tartózkodjon.

A látogatók, hozzátartozók napi egy alkalommal válthatják egymást a beteg melletti tartózkodásban.

A beteg mellett tartózkodó személynek eleget kell tennie a Kórházban elvárt higiénés feltételeknek (megfelelő öltözködés, tisztaság, tisztálkodási eszközök megléte, egészségügyi papír, … stb).

Kórteremben a hozzátartozó nem étkezhet (erre az osztály társalgójában van lehetőség)

A kórterem rendjét és a nemi identitást nem zavarhatja.

A vizitek, orvosi-, és ápolási beavatkozások alatt a látogatók a kórtermekben nem tartózkodhatnak.

A hozzátartozóknak minden esetben együtt kell működniük a beteget ellátó személyzettel.
Intézményünkben egy betegnél csak egy hozzátartozó tartózkodhat egyidejűleg.

Azonnal felfüggeszthető a beteg melletti tartózkodás:
• fizikai és/vagy verbális agresszió esetén,
• a beteg testi épségének veszélyeztetése esetén.

Beteg látogatás:
Fennjáró betegek hozzátartozóikat és látogatóikat az osztályos beteglátogató helységeiben fogadhatják.

Fekvőbetegek látogatása a kórteremben történik. Egy betegnél egyszerre csak két látogató tartózkodhat.

A hozzátartozók látogatásuk során a többi beteg és az osztály munkájának zavarása nélkül tartózkodhatnak a beteg mellett.

A beteg mellett tartózkodó és a látogató a benntartózkodás alatt nem fogyaszthat alkoholt, kábítószert, nem szenvedhet fertőző betegségben, valamint csak a kijelölt dohányzóhelyen dohányozhat.

A hozzátartozóknak és a látogatóknak tisztelettel kell lenni a kórház dolgozói irányába.

Telefonon – amennyiben a beteg hozzájárult – csak általános állapotáról adunk tájékoztatást az adatvédelem betartása céljából. A beteg vagy az általa megjelölt személy a betegség lefolyásáról személyes felvilágosítást a kezelő orvosától kérhet. Kiskorú vagy cselekvőképtelen beteg esetében az egészségügyi törvény szerinti legközelebbi hozzátartozó kérhet és kaphat felvilágosítást.

A gyógyító munka időigényes, alapos és teljes körű odafigyelést igényel, ezért kérjük, hogy a hozzátartozók lehetőleg 14 -16 óra között érdeklődjenek telefonon a betegek állapotáról.

Súlyos állapotú betegek, kiskorú betegek, ill. szülőnő esetén, ha a hozzátartozó a beteg mellett kíván tartózkodni, erre vonatkozó kérését az osztályvezető főorvosnak kell jeleznie. Az osztályvezető főorvos, vagy ügyeletvezető javaslata alapján a kórház vezetése (az osztályos működési rendben foglaltak szerint) biztosítja a beteg melletti benntartózkodást, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

A javasolt látogatási idő 15-18 óra közötti időszak. Az Ön és betegtársai nyugalma és gyógyulása érdekében kérjük, hogy kettőnél több látogatót egyszerre ne fogadjon! Állapotától függően az osztály társalgójában, vagy szép idő esetén a kellemes kórházi parkban fogadhatja látogatóit. A kórház veszélyes üzem, ezért tizennégy éven aluli gyermeket, saját érdekében ne hozzanak látogatóba (számos veszélynek, betegségnek tehetik ki, amelyekért a kórház nem vállal felelősséget)!

Látogatási idő:
Munkanapon: 14-18.30 óráig
Munkaszüneti napon: 10-12 óráig, 14-18.30 óráig
Intenzív osztályon: 11-12 óráig, 16-17 óráig

Ettől eltérő időpontban a főigazgató adhat rendkívüli látogatási engedélyt az osztályvezető főorvossal történő egyeztetést követően.

CIVIL SZERVEZETEK, ÖNKÉNTESEK ÉS SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG

A gyógyító munkában fontos szerepe van a segítő kapcsolatoknak. Különböző szervezetek szakemberei az osztály vezetőivel történt előzetes egyeztetés és időbeosztás alapján együttműködési megállapodásban rögzített szabályok mellett tevékenykednek kórházunkban. A segítés bármely formájának összhangban kell lenni az egyénre szabott kezelési tervvel és a gyógyítás szakmai, etikai és jogi szabályozásával.

ELBOCSÁTÁS, ELTÁVOZÁS

Az intézetből eltávozásra - ha ez nem akadályozza a beteg gyógyulását, folyamatos kezelését és az osztály rendjét - az osztályvezető főorvos (helyettese) adhat engedélyt. Az eltávozás tényét, valamint időpontját az osztályon dolgozó egészségügyi szakszemélyzetnek a beteg dokumentációjában rögzíteni kell.

A beteget akkor bocsátjuk otthonába, ha már nem szorul kórházi gyógykezelésre. Az ápoló kiadja a betegnek a ruházatát és visszaveszi a kórházi felszerelési tárgyakat.

A HÁZIPÉNZTÁR-ban elhelyezett értéktárgyakat és készpénzt a beteg, hozzátartozója vagy a meghatalmazott osztályos ápoló veheti át. A beteg távozáskor aláírja a betegdokumentációt, kezelőorvos átadja a Zárójelentést, leleteket és a Kórházi igazolást. Kórházi ápolását követően házi betegápoló csoport munkáját veheti igénybe.

A végleges hazabocsátáskor a beteg megkapja zárójelentését, a kórházi kezelésről szóló igazolást (táppénzhez, biztosításhoz, stb.), a felvételkor leadott korábbi leleteket és a további gyógykezeléshez szükséges recepteket, a kórházi költségeket igazoló számlát.

TÉRÍTÉSI DÍJAK

A 284/1997. (XII. 23.) Kormányrendelet 1.§.(6.) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kanizsai Dorottya Kórház hatáskörében megállapítható térítési díjak mértéke, a térítési díjak befizetésének rendje, valamint azok mérséklése, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezések a „Térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatásokról és a térítés módjáról” szóló szabályzatban megtekinthető. Teljes térítési díjat köteles fizetni az a magyar és külföldi állampolgár, akinek nincs Magyarországon érvényes biztosítása. Az a beteg, aki nem hozza magával az érvényesített biztosítási kártyáját, vagy azt 10 napon belül felhívás ellenére sem mutatja be, úgy kell tekinteni, mintha nem lenne biztosítva.

BETEGJOGOK RÖVID ISMERTETÉSE

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSHOZ VALÓ JOG
Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.

A betegnek joga van az állapota által szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és – ha jogszabály kivételt nem tesz − a választott orvos egyetértésével az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az ellátás szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony nem zárja ki.

AZ EMBERI MÉLTÓSÁGHOZ VALÓ JOG
Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.
Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlásában csak az egészségi állapota által indokolt ideig – törvényben meghatározott mértékben és módon – korlátozható. A beteg személyes szabadsága – ellátása során fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai módszerekkel vagy eljárásokkal kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható.

Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntető jellegű korlátozó intézkedést tilos alkalmazni. A korlátozó intézkedés csak addig tarthat, amíg az elrendelés oka fennáll. Korlátozó módszerek vagy eljárások alkalmazását a kezelőorvos, távollétében az ügyeletes orvos jogosult elrendelni. Állandó orvosi felügyelet hiányában – kivételesen indokolt esetben − ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást, de haladéktalanul köteles a kezelőorvost értesíteni, akinek azt tizenhat órán belül írásban jóvá kell hagynia. Ennek hiányában a korlátozást meg kell szüntetni. Korlátozó módszerek és eljárások alkalmazása esetén a beteg állapotát és testi szükségleteit rendszeresen - a szakmai szabályoknak megfelelően - ellenőrizni kell. A beteg egészségügyi dokumentációjában az ellenőrzés tényét és eredményét fel kell tüntetni.

A betegek várakoztatása csak méltányolható okból és ideig történhet. A betegellátás során a beteg szeméremérzetére tekintettel ruházata csak a szükséges időre és szakmailag indokolt mértékben távolítható el. A beteg jogosult saját ruháinak és személyes tárgyainak használatára.

A KAPCSOLATTARTÁS JOGA
A betegek fekvőbeteg gyógyintézetekben a betegtársaik jogainak figyelembevételével és az ellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatják a kapcsolattartás jogát.

Kapcsolatot tarthatnak írásban, szóban más személyekkel, és látogatókat fogadhatnak a kórház házirendje szerint.
Súlyos állapotú betegeknek, kiskorú egyénnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy vagy szülője, illetve törvényes képviselője mellette tartózkodjon. A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy vajúdás és szülés alatt folyamatosan vele lehessen.

A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás és a szabad vallásgyakorlat.

AZ INTÉZMÉNY ELHAGYÁSÁNAK JOGA
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. E jog csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
A tájékoztatáshoz való jog magában foglalja a személyre szóló, közvetlen tájékoztatást az egészségi állapot orvosi megítéléséről, a javasolt vizsgálatokról és gyógymódokról, lehetséges előnyökről és kockázatokról, döntési jogáról, más lehetséges megoldásokról, a további ellátásról, javasolt életmódról, az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevéről, szakképzettségéről, beosztásáról. Ha a beteg nem kíván tájékoztatást kapni, meghatározza, hogy ki és milyen részletességgel tájékoztatható az állapotáról.

AZ ÖNRENDELKEZÉSHEZ VALÓ JOG
A beteg lehetőséget kap, hogy minden vele kapcsolatos döntésben részt vehessen, de kijelölhet helyettes döntéshozót is. Az egészségügyi beavatkozások elvégzéséhez beleegyezését írásban, szóban vagy ráutaló magatartással adja meg, de joga van az ellátás visszautasításához is.

Az invazív beavatkozás elvégzéséhez írásbeli nyilatkozat megtétele szükséges, amennyiben erre nem képes, két tanú együttes jelenlétében szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges. A beleegyezés hiányát csak a sürgős szükség és életveszély fennállása esete indokolhatja. Cselekvőképtelenség esetén a nyilatkozattételre a törvényes képviselő vagy a törvény által felsorolt személyek jogosultak.

AZ ELLÁTÁS VISSZAUTASÍTÁSÁNAK JOGA
A cselekvőképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának joga. Bővebb tájékoztatást a kezelőorvostól kérjen.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSÉNEK JOGA
A beteg jogosult a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségére másolatot kapni.

AZ ORVOSI TITOKTARTÁSHOZ VALÓ JOG
A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.

Az egészségügyi szolgáltató köteles a beteg jogait érvényesíteni. A beteg jogosult a szolgáltatónál panaszt tenni, aki a panaszt köteles kivizsgálni és ennek eredményéről a beteget írásban tájékoztatni. A betegjogi képviselő ellátja a betegek jogainak védelmét, segíti megismerni és érvényesíteni azokat.

A BETEGEK KÖTELEZETTSÉGEI

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és az intézeti rendet.
A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása során nem sértheti az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait.

Köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni:
• tájékoztatni őket mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához (korábbi betegségekről, gyógyszerszedésről, egészségkárosító kockázati tényezőkről, tudott fertőző betegségről), a tőlük kapott rendelkezéseket a gyógykezeléssel kapcsolatban betartani.
• köteles a kórház házirendjét betartani.
• köteles más beteg jogait tiszteletben tartani.
• köteles személyi adatait, biztosítási jogviszonyát, hitelt érdemlő módon igazolni.
• köteles a NEAK által finanszírozott tevékenységeken túli szolgáltatások térítési díjait megfizetni.

KÉRÉSEK, PANASZOK

Az orvosi vizsgálatokkal, a gyógykezeléssel, az ápolással, az étkezéssel és általában az ellátással, az intézeti körülményekkel, valamint a Házirenddel kapcsolatos kéréseit, észrevételeit, panaszait kérjük, közölje kezelőorvosával. Amennyiben nem kap megnyugtató választ, akkor az osztályvezető főorvoshoz (helyetteséhez), végső esetben az Orvos-igazgatóhoz vagy a Betegjogi Képviselőhöz forduljon.

Kórházunk fekvőbetegei körében betegelégedettségi vizsgálatot végzünk. Betegfelvétel alkalmával Ön megkapja az ápolótól az elégedettséget felmérő kérdőívet. Nagyban segíti munkánkat, ha ezt gondosan átolvassa, és a feltett kérdésekre választ ad. Távozáskor a Kérdőívet az osztályon elhelyezett gyűjtődobozba kérjük bedobni!

GÉPKOCSI BEHAJTÁSI ÉS PARKOLÁSI REND

Magán gépkocsival a kórház területére parkolási díj megfizetésével lehet behajtani (kivéve a sürgős és életveszélyes eseteket). A parkolási díj a kórház bejáratánál kerül kifüggesztésre. A magán gépkocsik csak kijelölt helyen parkolhatnak, parkolásukkal nem akadályozhatják a kórház folyamatos működését, a tűzvédelmi feladatok maradéktalan ellátását.

VAGYONVÉDELEM

Kérjük, kíméljék az osztály felszerelési és berendezési tárgyait, hisz azokra a jövőben más betegeknek és látogatóiknak is szüksége lehet.

A SAJTÓNYILVÁNOSSÁG RENDJE

A betegellátás biztonságához fűződő közbizalom megőrzése érdekében a Kanizsai Dorottya Kórház jó hírnevét mindenki köteles tiszteletben tartani. Kórházunk területén a tárgyi körülményekben észlelt hiányosságokat, különösen az állagsérelmet, annak megfelelő kezelése céljából elsődlegesen a főigazgató részére kell bejelenteni.

Személyekről történő képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez, valamint azok bármely módon történő felhasználásához az érintett személy kifejezett hozzájárulása szükséges.

Kórházban kezelt beteg a felvételeken csak személyes beleegyezésével vehet részt. A beleegyező nyilatkozatot kérés esetén a betegdokumentációhoz kell csatolni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a sajtónyilvánosság a résztvevők részéről nem sértheti az orvosi titoktartással, és a személyiségi jogokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket sem!

SZOLGÁLTATÁSAINK

Színes televízió általában az étkezőkben, társalgókban többnyire rendelkezésre áll. Kérjük, 21.00 óra után már csak a folyamatban lévő műsor befejezéséig nézze a televíziót.

A kórteremben rádiót, magnót fülhallgatóval hallgasson, hogy szobatársait ne zavarja. Hangos beszéddel, rádiózással, televíziózással az osztály csendjét és a betegek nyugalmát ne zavarja.

Büfészolgáltatás
Kórházunk területén - a főbejárat mellett - büfé működik, ahol napi- és hetilapok is vásárolhatók. A kórház területén több kávé- és italautomata is működik.

Bankszolgáltatás
Pénzfelvételre a Rendelőintézet bejárata, illetve a főbejárat melletti bank-automatából.

BETEGJOGI KÉPVISELŐ

Intézetünk betegjogi képviselője:
Dr. DÓCZI Zsuzsanna
Telefonszáma: +36 20 / 4899-567
E-mail címe : zsuzsanna.doczi@ijb.emmi.gov.hu
Fogadóóra időpontja: telefonon, előre egyeztetett időpontban.
Fogadóóra helye: Kanizsai Dorottya Kórház Belgyógyászat Épülete Fsz. 6

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055
On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

Módosítva: 2017.01.17, hivatkozás: http://www.nkkorhaz.hu/node/1059
Módosítva: 2017.06.23, hivatkozás: http://www.nkkorhaz.hu/node/1146
Módosítva: 2017.08.15, hivatkozás: Belső, MANTIS0028168
Módosítva: 2018.09.21, hivatkozás: Belső, MANTIS0029844